Prohlášení o ochraně soukromí

společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.   (Poslední aktualizace: 2. května 2018)

Ochrana a bezpečnost osobních údajů jsou pro nás důležité a jsou ústředním prvkem našeho procesu Corporate Compliance. To samozřejmě platí i pro ochranu dat, spojenou s používáním této aplikace, o které bychom Vás rádi informovali níže.
 
I. Sběr a zpracování dat
Když používáte naši aplikaci, neshromažďujeme bez vašeho souhlasu žádné osobní údaje. Abychom mohli vylepšit naši aplikaci, shromažďujeme pouze určité údaje o komunikaci a využití, které nelze vysledovat zpět konkrétnímu jednotlivci.
 
I.1 Sběr a zpracování osobních dat
Některé služby, nabízené v naší aplikaci, dokážeme poskytnout pouze, když jsme schopni vás kontaktovat (např. požadavky na produkt nebo službu). Proto těchto služeb můžete využít pouze, pokud nám poskytnete konkrétní osobní údaje (kontaktní údaje). Tyto údaje shromažďujeme, používáme a zpracováváme pouze v rozsahu, nezbytném pro poskytnutí příslušné služby. Tyto údaje nepoužíváme ani nezpracováváme jiným způsobem, než je v souladu s právními předpisy, nebo jak jste s tím výslovně souhlasili. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Chcete-li to udělat, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.
Můžete používat aplikaci na webových stránkách https://ecommerce.konicaminolta.cz/.

Abyste tak mohli učinit, musíte být naší smluvní stranou nebo být autorizováni naší smluvní stranou. Jako součást procesu vytváření uživatelů k přípravě nebo aktualizaci vašeho účtu budou shromažďovány a zpracovány následující údaje:

 

Ujišťujeme Vás, že tyto informace budou použity pouze pro vytváření uživatelských profilů a nebudou sdíleny s externími stranami a nebudou komerčně využívány. Údaje, které nám poskytnete, nebudou zpracovány mimo EU.


II. Používání cookies
Na různých stránkách používáme cookies, abychom zajistili atraktivitu naší aplikace pro návštěvníky a umožnili použití určitých funkcí. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Většina souborů cookie, které používáme, je na konci každé relace prohlížeče (nazývané cookie relace) smazána. Ostatní soubory cookie na vašem koncovém zařízení zůstanou a umožní nám detekovat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Můžete váš prohlížeč nastavit, aby vás informoval o uložení souborů cookie, abyste mohli rozhodnout, zda se cookies budou přijímat případ od případu, nebo cookies nikdy nepřijímat. Pokud se rozhodnete nepřijímat soubory cookie, funkce našeho webu mohou být omezeny.
 
III. Právo na informace
Máte právo požadovat kdykoli informace, jaké máme k dispozici údaje, které se vás týkají, o jejich původu a příjemcích, a o účelu, pro který jsou uloženy. Chcete-li to udělat, kdykoli nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.
 
IV. Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tématu ochrany osobních údajů, můžete kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
Touto osobou je:
Dr. Frederike Rehker (Frederika Rehkerová)
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen
telefon v ČR: 841 777 777
e-mail: gdpr@konicaminolta.cz